• EQF Home Page Icon

Qualification: Arborist, tase 4

Arborist, tase 4

Qualification Information

Arboriste on kahel tasemel: arborist, tase 4 ja meisterarborist, tase 5.
Arborist, tase 4 on oskustöötaja, kes istutab ja hooldab puittaimi asustatud piirkondades, et tagada puude võimalikult hea tervislik seisund ning turvaline ja esteetiline elukeskkond inimestele. Arborist töötab välitingimustes ja avalikus ruumis ning langetab iseseisvalt oma tööga seotud otsuseid. Sellel kutsealal töötamine eeldab füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust.
Arborist, tase 4 kutse sisaldab kolme osakutset:
1) raietööline, tase 2,
2) parkmetsade ja haljastute hooldaja, tase 4,
3) viljapuude ja marjapõõsaste hooldaja, tase 4.
Töötamisel avalikus ruumis järgib arborist oma tegevuste planeerimisel projekti või tööjuhendit ning arboristi kutse-eetikat (lisa 1).

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4
Awarding body: 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit