• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Arbejdslivsstudier

Arbejdslivsstudier

Course Information

På kandidatuddannelsen har du særligt fokus på forandringsprocesser og den aktuelle udvikling i de sundhedsmæssige, kulturelle og sociale aspekter af arbejdslivet. Arbejdslivsstudier er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC.

Som færdiguddannet kandidat vil du typisk komme til at beskæftige dig med undervisning og forskning, men du kan også blive ansat som eksempelvis HR-medarbejder i private og offentlige virksomheder.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Arbejdslivsstudier handler om arbejdets udvikling og dets betydning for medarbejdere, virksomhed og samfund. Du studerer emner som fx ligestilling, medarbejderinvolvering, personaleledelse og seniorpolitik.

NQF Level: 
7
Access requirements: 

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.Der kan være forskel i adgangskravene på de enkelte universiteter. Se adgangskravene under de enkelte uddannelsessteder nedenfor.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Roskilde Universitet (RUC)
Provider Contact Info: 

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Course Locations

Reference Data

Course address:

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Course location information:

DK01