• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Aranžerski tehnik

Aranžerski tehnik

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
razumevanje in razvijanje podjetniškega razmišljanja od ideje do uresničitve;
razumevanje nakupnega vedenja kupcev, trženjskih strategij in oblikovanje trženjskega spleta;
načrtovanje in organizacijo prostorskih postavitev, delovnih postopkov ter urejanja in arhiviranja poslovne dokumentacije;
kakovostno in strokovno delo v delovnem okolju skladno s predpisi, dobrimi poslovnimi običaji in standardi;
sodelovanje v akcijah pospeševanja prodaje, osebne prodaje, stikov z javnostmi in oglaševanja;
uporabo ustreznih likovnih izrazil, stilov in tehnik pri vizualnem komuniciranju;
uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter programskih orodij;
aranžiranje in dekoriranje tržnega prostora, oblikovanje projektne mape, ter izvajanje predstavitve naročniku.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

4 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Credits: 

240 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Srednja trgovska šola Maribor
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: trgovskasola@gmail.com
Spletni naslov: http://www.trgovska.si
Telefon: (+386) 02 250 46 50

Course Locations

Reference Data

Course address:

Mladinska ulica 14
2000, Maribor

Course location information:

Slovenija