• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Apģērbu un tekstila tehnoloģija - Prof. mag. studijas

Apģērbu un tekstila tehnoloģija - Prof. mag. studijas

Course Information

Pēc programmas apguves iegūst šādu grādu, atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma

1) Profesionālais maģistrs apģērbu un tekstila tehnoloģijā
2) Profesionālais maģistrs apģērbu un tekstila tehnoloģijā un apģērbu un tekstila ražošanas inženieris.

Programmā sagatavo augstākās kvalifikācijas tekstila un apģērbu ražošanas nozares speciālistus, kas pārvalda nozares modernās tehnoloģijas, to ieviešanas un specializētās izstrādājumu un ražošanas projektēšanas metodes.

Studējot maģistratūrā, tiek apgūtas datorprojektēšanas metodes, sortimenta attīstības tendences, inovācijas tekstilnozarē, tekstila nozares attīstības stratēģija,u.c.

Studiju programmas mērķi:

• sagatavot valsts tautsaimniecības attīstībai nepieciešamos augstākās kvalifikācijas tekstila un apģērbu ražošanas nozares speciālistus;
• nodrošināt integrētu maģistra studiju programmu, kas dod kvalitatīvu inženiertehnisku izglītību un sagatavo tālākām studijām materiālu zinātnes nozares apģērba un tekstila apakšnozares doktorantūrā.

Studiju programmas uzdevumi:
• izglītot tekstila un apģērbu ražošanas nozares darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus augstākā līmeņa speciālistus, kas prot strādāt ar modernām tehnoloģijām, izprot un virza tekstilrūpniecības nozaru attīstību un ar to saistītās jomas;
• īstenot maģistra studiju programmu, kas aptvert dažādas, ar atšķirīgajām tekstila un apģērbu tehnoloģijām saistītās jomas, dot iespēju studējošajiem padziļināti apgūt materiālzinātnes nozares tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozares inženierzinātnes, kas nepieciešamas tālākām studijām doktorantūrā;
• sagatavot speciālistus ar plašu redzesloku, kas spētu patstāvīgi radoši strādāt un vadīt kādu no tekstila nozares jomām, risināt ar izstrādājumu izvēli, ražošanas organizāciju un produkcijas realizāciju saistītās problēmas, sekojot līdzi un veicinot moderno tehnoloģiju attīstību kvalitatīvas produkcijas nodrošināšanai;
• attīstīt saskarsmes un komunikācijas prasmes, kas ļauj uzsākt gan profesionālo, gan sabiedrisko darbību, kontaktēties ar uzņēmējiem, sabiedriski politisko un akadēmisko aprindu pārstāvjiem.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Absolventi var strādāt par augstākā līmeņa speciālistiem tekstilizstrādājumu un apģērbu nozares uzņēmumos – tehnoloģisko iecirkņu, projektēšanas un konstruēšanas nodaļu, ražošanas struktūrvienību un realizācijas dienestu organizatoriem un vadītājiem.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

1,5 vai 2,5 gadi

Access requirements: 

1) profesionālais bakalaura grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā un/vai inženiera kvalifikācija apģērbu un tekstila ražošanā, vai profesionālais bakalaura grāds materiālu tehnoloģijā un dizainā, vai tam pielīdzināma izglītība;
2) bakalaura grāds materiālzinātnē.

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: 2050 EUR semestrī (2018./19.)

Credits: 

ECTS 90 vai 150

Provider Information

Provider Name: 
Rīgas Tehniskā universitāte
Provider Contact Info: 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
67089333
rtu@rtu.lv
www.rtu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs apģērbu un tekstila tehnoloģijā; Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris