• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Anvendt matematik

Anvendt matematik

Course Information

På uddannelsen lærer du de matematiske grunddiscipliner, og du undervises i matematisk modellering, som bruges ved analyse og beregning på computer. Ved brug af matematik, statistik og numerisk analyse lærer du bl.a. at løse praktiske problemer i erhvervslivet og i den offentlige sektor.Med en bacheloruddannelse i anvendt matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne finde arbejde i bl.a. finanssektoren, it-sektoren, i medicinalindustrien eller ved forskningsinstitutioner.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Anvendt matematik adskiller sig fra matematik ved at være orienteret mod en løsning af problemer ud fra et praktisk perspektiv.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i anvendt matematik skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Syddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)
Provider Contact Info: 

Campusvej 55, 5230 Odense M

Course Locations

Reference Data

Course address:

Campusvej 55, 5230 Odense M

Course location information:

DK03