• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Antropologi

Antropologi

Course Information

Du lærer at analysere både materielle, sociale og politiske forhold i forskellige regioner, og du beskæftiger dig med værdier, symboler og erkendelsessystemer. Uddannelsen byder på en kombination af teori, metode og praktisk feltarbejde.Med en bacheloruddannelse i antropologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i den offentlige og den private sektor i forbindelse med fx kvalitative undersøgelser, analyse, projektledelse, planlægning, evaluering og formidling.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Antropologi betyder videnskaben om mennesket. På uddannelsen lærer du at forstå, hvordan menneskers liv og handlinger kan være påvirket af fx deres religion, kultur, køn eller alder.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i antropologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav: er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Københavns Universitet (Kbh.Univ.)
Provider Contact Info: 

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course Locations

Reference Data

Course address:

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Ndr.Ringgade 1, 8000 Aarhus C

Course location information:

DK04