• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Animation

Animation

Course Information

Du lærer om både 2D og 3D, og dit værktøj er tegninger eller digital teknik. Du får desuden mulighed for at komme i praktik, hvor du kan omsætte din teoretiske viden til praksis og få lov at lave produktioner.Efter afsluttet uddannelse kan du finde beskæftigelse på tv-stationer og i multimedievirksomheder. Du kan også blive ansat i reklamebranchen eller arbejde med computerspil.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Uddannelsen giver kvalifikationer til selvstændigt at varetage idéudvikling, design og udførelse af komplekse animationsopgaver til film, tv og forskellige digitale medieplatforme samt arbejde med animationsbaseret formidling.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller euxEn udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danskeSpecifikke adgangskrav: Engelsk B. Faget skal være bestået.Du skal desuden bestå en optagelsesprøve.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen. Du bør dog være opmærksom på, at du skal betale et beløb på omkring 2.200 kr. om måneden til materialer. Se nærmere på skolens hjemmeside.

Provider Information

Provider Name: 
Karakteranimationsuddannelsen i Viborg - VIA UC (Karakter.Viborg)
Provider Contact Info: 

Kasernevej 5, 8800 Viborg

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kasernevej 5, 8800 Viborg

Course location information:

DK04