• EQF Home Page Icon

Qualification: angol orvos- és egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor

angol orvos- és egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor

Qualification Information

a) a szakképzés során szerezhető ismeretek: 

- angol nyelvi felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek,

- kontrasztív országismeret,

- angolszász egészségügyi rendszerek ismerete,

- Európai Unió egészségpolitikájának ismerete,

- egészségtudományi terminológiai ismeretek,

- egészségtudományi műfaji és szövegtani ismeretek,

- kommunikáció (személyközi és interkulturális) elméleti ismeretek,

- szóbeli szakmai kommunikáció ismerete,

- írásbeli szakmai kommunikáció ismerete,

- alapvető gyakorlati egészségtudományi fordítási ismeretek,

- alapvető gyakorlati egészségtudományi tolmácsolási ismeretek.

 

b) a szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak:

 

- a szakmájukban magas szinten ellátni az angol írásbeli és szóbeli nyelvi kommunikáció feladatát,

- angol nyelven információkat, érveket, elemzéseket adni a szakmájukhoz kapcsolódóan, 

- tájékoztatást nyújtani a prezentáció legújabb eszközeivel szakmai és nem szakmai közönségnek angol nyelven,

- az angolszász kultúrában elfogadott szakmai konzultációs modellek, etikai alapelvek ismeretében mind az orvos-beteg, mind a szakmai hierarchiában előforduló kommunikációs feladatok megoldására.

 

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 

- kreativitás, intuíció és módszeresség,

- jó memória, információ-feldolgozási képesség,

- jó kommunikációs készség,

- igény az elmélyült és minőségi munkára,

- a szakmai továbbképzéshez való pozitív hozzáállás,

- nyitottság, tolerancia,

- kritikai szemlélet.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szegedi Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education