• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Anglistika (English studies)

Anglistika (English studies)

Course Information

Enopredmetni študijski program Anglistika traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomanti magistrskega študijskega programa druge stopnje Anglistika pridobijo vsa jezikovna in kulturna znanja ter jezikovno in medkulturno zmožnost oz. zavest, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in jezikovne zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Obenem znajo vsa pridobljena znanja in zmožnosti uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah ter glede na njihove sporazumevalne in kulturne posebnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan drug nebolonjski študijski program. Kandidati morajo dodatno pridobiti še 60 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. Pri tem se jim lahko priznajo dosedanji opravljeni izpiti v obsegu največ do 10 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan prvostopenjski program Anglistika, ovrednoten s 180 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan kater koli od drugih prvostopenjskih študijskih programov, ovrednotenih s 180 ECTS. Kandidati morajo dodatno pridobiti še 60 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
POGOJ ZA VPIS: Končan prvostopenjski študijski program, ovrednoten s 180 ECTS tujejezikovne usmeritve. Kandidati morajo dodatno pridobiti še 30 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.

POGOJ ZA VPIS: Končan prvostopenjski študijski program ovrednoten z 240 ECTS tujejezikovne usmeritve. Kandidati morajo dodatno pridobiti še 30 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
POGOJ ZA VPIS: Končan prvostopenjski študijski program ovrednoten z 240 ECTS. Kandidati morajo dodatno pridobiti še 60 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
POGOJ ZA VPIS: Končan nebolonjski študij Angleškega jezika in književnosti. Kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS. Odločitev o priznavanju opravljenih obveznosti sprejema kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno.
POGOJ ZA VPIS: Končan drug nebolonjski študijski program. Kandidati morajo dodatno pridobiti še 60 ECTS prvostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika. Obveznosti (i.e. diferencialne izpite) določi kolegij predstojnika Oddelka za anglistiko in amerikanistiko individualno glede na končani študijski program, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. Pri tem se jim lahko priznajo dosedanji opravljeni izpiti v obsegu največ do 10 ECTS.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na dodiplomskem študiju.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske naloge oziroma diplomskega izpita.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena iz angleškega jezika, če se vpisujete s študijskim programom Anglistika ali Angleški jezik in književnosti, drugače se upošteva povprečna ocena diferencialnih izpitov – 10-60 ECTS.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena iz angleške književnosti in kulture, če se vpisujete s študijskim programom Anglistika ali Angleški jezik in književnosti, drugače se upošteva povprečna ocena diferencialnih izpitov – 10-60 ECTS.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega (nebolonjskega) študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 iste discipline. Od kandidatovega zadnjega vpisa na univerzitetni študijski program, s katerega prehaja, nista minili več kot 2 leti. O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@ff.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.ff.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/241 10 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister anglistike - magistrica anglistike
Other Qualification Awarded Term:

mag. angl.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija