• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Alternativno reševanje sporov (Alternative dispute resolution)

Alternativno reševanje sporov (Alternative dispute resolution)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Interdisciplinaren študijski program ponuja v slovenskem prostoru diplomantom različnih strok možnost, da bodo lahko svoje že pridobljeno znanje še dodatno nadgradili v okviru novega teoretično-praktičnega študijskega programa, ki se nanaša na celovit spekter znanj s področja reševanja konfliktov, sporov, predvsem mediacije, arbitraže in podobnih postopkov. Prav tako pa je študijski program namenjen tudi vsem tistim, ki jih navedeno področje zanima in v njem prepoznajo potencial za novo, dodatno znanje, ki bo v prihodnosti vsekakor bolj iskano in dragoceno, saj so namreč konflikti v našem življenju nekaj vsakdanjega in neizogibnega. V tem programu se bodo naučili, kako lahko uporabimo konflikt, da osebne in tudi poslovne odnose nadgradimo. Študij pomeni odpiranje možnosti, kako lahko strankam omogočiti, da same najdejo tisto rešitev spora, ki je za njih najboljša. Cilj študijskega programa je bodoče strokovnjake iz področja alternativnega reševanja sporov opremiti s široko paleto znanj iz področja psihologije, sociologije, kulturologije, ekonomije, prava, antropologije, gospodarstva, politologije, socialnega dela, zgodovine in etike, ki jih je mogoče med seboj tudi smiselno integrirati. Temeljni namen podiplomskega študija je oblikovanje poklicnih profilov za najzahtevnejša dela na vseh področjih, ki so povezana z alternativnim reševanjem sporov, še posebej pa na evropskem in mednarodnem področju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (Humanistične vede (22) in Poslovne in upravne vede (34)) in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 14 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS) in Mirno reševanje sporov (6 ECTS)
POGOJ ZA VPIS: končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (vsa ostala ISCED področja) in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 18 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS), Mirno reševanje sporov (6 ECTS) in Mediacija in arbitraža – alternativno reševanje sporov (4 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (Družbene vede (31) in Pravo (38), sprejetim od 1.1.1994 do 11.6.2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z drugih strokovnih področij (Humanistične vede (22) in Poslovne in upravne vede (34)), sprejetim od 1.1.1994 do 11.6.2004 ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu
14 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS) in Mirno reševanje sporov (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z drugih strokovnih področij (vsa ostala ISCED področja), sprejetim od 1.1.1994 do 11.6.2004 ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 18 kreditnih točk po ECTS. Dodatne
študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS), Mirno reševanje sporov (6 ECTS) in Mediacija in arbitraža – alternativno reševanje sporov (4 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (Družbene vede (31) in Pravo (38).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela – do 40% točk (vsaka ocena nad 5,0 daje eno točko).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na dodiplomskem študiju – do 60 % točk (vsaka desetinka povprečne ocene kandidata/ke nad oceno 5,0 daje eno točko).
POGOJ ZA PREHOD: Študent študijskega programa druge stopnje, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa, akrediiranega pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@epf.nova-uni.si
Spletni naslov: www.evro-pf.si
Telefon: (+386) 05/338 44 02

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister alternativnega reševanja sporov - magistrica alternativnega reševanja sporov
Other Qualification Awarded Term:

mag. alt. reš. spor.

Awarding body:

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Mestni trg 023, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Žanova ulica 003, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Delpinova ulica 018B, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija