• EQF Home Page Icon

Qualification: alternatív vitarendező, közvetítő szakjogász

alternatív vitarendező, közvetítő szakjogász

Qualification Information

A szakirányú továbbképzési szak a meglévő jogi ismereteket bővíti a polgári, büntető és kereskedelmi jogi kompetenciákkal. A képzés alapozó ismeretei biztosítják, hogy a részvevők a közvetítés és alternatív vitarendezési formák alapvető kommunikációs, pszichológiai, társadalmi, jogi hátterét megismerjék. A szakmai törzsanyag tárgyai tételesen bevezetik a hallgatókat az alternatív vitarendezési módok elméleti és gyakorlati alkalmazási területeibe, az egyes részterületek különleges ismérveit is bemutatva. A képzést lezáró gyakorlati órák szerepe, hogy az elméleti ismereteket a hallgatók a gyakorlatban minél hatékonyabban alkalmazzák. 

A szakirányú továbbképzésben résztvevők által elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók:

-       megismerik a személyiségpszichológia, az interperszonális jelenségek vonatkozó összefüggéseit;

-       elsajátítják az alternatív vitarendezési módokra vonatkozó jogi előírásokat;

-       megismerik és készség szinten alkalmazzák a konfliktusmegoldási módszereket;

-       elsajátítják a közvetítői eljárásban alkalmazható viselkedési szabályok betartásának és betartatásának rendjét;

-       képessé válnak a közvetítési folyamat lebonyolítására, a közvetítés keretei között egyezség megkötésére a felek között;

-       készségszinten alkalmazzák a mediációs tevékenységre vonatkozó jogszabályokat.

 

A szakirányú továbbképzésben résztvevők személyes adottságai, készségei:

A szakirányú továbbképzés során a hallgatók képessé válnak:

-       a konfliktuskezeléssel érintett társadalmi problémák azonosítására egyéni és társadalmi szinten;

-       az emberi magatartás és viselkedés professzionális szintű támogatására a közvetítői folyamatban;

-       viselkedésük és cselekedeteik tudatos irányítására, növekszik önismeretük, magabiztosságuk; továbbá 

-       elsajátítják a stratégiai szintű gondolkodás alapjait, vezetői képességük javul.

 

A képzésben résztvevők alkalmasak:

A szakképzettséget sikeresen megszerző hallgatók alkalmasak a munkahelyi, polgári, büntető és családi ügyekben felmerülő konfliktusok peres eljáráson kívüli megoldási lehetőségeinek felismerésére, a tárgykörben a vonatkozó jogszabályi ismeretek és kommunikációs technikák alkalmazására, továbbá - az irányadó jogszabályi feltételek mellett - felvételüket kérhetik

a közvetítői névjegyzékbe. 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Széchenyi István Egyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Széchenyi István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education