• EQF Home Page Icon

Qualification: alternatív vitarendezési szaktanácsadó a gazdaságban, mediátor

alternatív vitarendezési szaktanácsadó a gazdaságban, mediátor

Qualification Information

Magas szintű elméleti és gyakorlati tudás megszerzése a képzési idő alatt:

* az alternatív vitarendezés jogszabályi környezete;

* a mediáció pszichológiai háttere, a mediátor személyisége;

* a konfliktusok megelőzésének módszerei és technikái;

* a mediáció kommunikációs elmélete és gyakorlata, kommunikációs technikák, kérdezéstechnika;

* az alternatív vitarendezés etikája;

* a mediáció polgári és munkajogi háttere, a munkaügyi érdekegyeztetés lehetséges formái;

* a gazdaságban legjelentősebb mediációs területek jellegzetességei, gyakorlati módszerei (munkaügyi, egészségügyi, pénzügyi, oktatási, fogyasztóvédelmi, turisztikai);

* páros, a kiscsoportos illetve nagycsoportos mediációs helyzetekben alkalmazható módszerek és technikák, ezen belül a resztoratív technikák megismerése;

* mediáció a civil szférában, civil szféra szerepe az alternatív vitarendezésben;

* a kisebbségekkel kapcsolatos alternatív vitarendezési helyzetek megismerése.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

* etikus, ügyfélorientált szemlélet;

* magas szintű empatikus képesség;

* kiemelkedő társas és kommunikációs készségek, facilitálási és folyamatvezetési készségek;

* fejlett szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, asszertivitás;

* mély szakmai elhivatottság és tájékozottság.

A szakképzettség alkalmazása:

A hallgatók megismerik a rendszerváltás óta eltelt időszakban a hazai társadalmi és gazdasági életben meghonosodott alternatív vitarendezési intézmények működésének alkalmazhatóságát és valós, mindennapi gyakorlatát.  

Vitarendezés során a gyakorlatban is képesek lesznek a polgári jogi – és a vitarendezést érintő – jogszabályok alkalmazására, a jogi konfliktusok megértésére a jog oldaláról, annak érdekében, hogy a vitarendezés folyamata és megoldása megfeleljen a jogi előírásoknak, ne legyen azokkal ellentétes.

A hallgatók képessé válnak arra, hogy a felek közötti nagyhatalmi, egzisztenciális vagy egyéb különbségek ellenére – olyan szereplők esetén is, akik nem képesek hatékonyan képviselni saját érdekeiket – sikeresen bontsák ki a felek érdekviszonyait, sérelmeit. 

A hallgatók megismerik a jogsegély szükségességét, képessé válnak:

* feltárni az igénybe vehető forrásokat;

* a segítő szervezetekkel való együttműködésre;

* a civil szervezetek híd szerepének elősegítésére. 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Metropolitan Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Budapesti Metropolitan Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education