• EQF Home Page Icon

Qualification: Alternatív gépjárműhajtási technikus

Alternatív gépjárműhajtási technikus

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • -kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel;
 • alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika);
 • kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést;
 • a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit feszültségmentesített állapotban elvégezni;
 • az alternatív hajtású gépjárművet hatósági vizsgára felkészíteni, mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát elvégezni;
 • meghatározni a szükséges munkaműveleteket, a munkautasítás alapján;
 • a szervizés munkautasítás alapján diagnosztizálni, karbantartani, feszültségmentesített állapotban alkatrészcserével javítani az alternatív hajtású járművek hajtásláncának részegységeit, biztosítani (betartani és betartatni) a balesetmentes munkavégzés fe
 • elvégezni a kisfeszültségű rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát, hibás részegységeit cserélni;
 • az energiatároló rendszert hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint feszültségmentes állapotban kiés beszerelni;
 • a szerviz-és munkautasítás alapján elvégezni az elektromotorok, generátormotorok, illetve azok energiatároló és töltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani vagy javításukról intézkedni, illetve beállítani azokat;
 • alternatív hajtású gépjárműveket diagnosztizálni;
 • nagyfeszültségű hálózati paramétereket mérni, az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén a hibát megkeresni és megszüntetésére intézkedni;
 • előírásoknak megfelelően elvégezni a gyártással, javítással, szervízeléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat;
 • megteremteni, betartani, alkalmazni a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 55-525-03

NQF Level: 
5
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding work experience - mandatory entry requirement regarding a specific qualification - mandatory entry requirement regarding skills, competences and knowdledge - mandatory entry requirement regarding pre-assessment