• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Allmän kurs - Basinriktning

Allmän kurs - Basinriktning

Course Information

Läs in behörigheter i individuell studietakt. En tredjedel av tiden är studier i mindre grupp med extra stöd. Hjälp med att använda kompensatoriska hjälpmedel, som rättstavningsprogram, talsyntes etc

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-08-15

Provider Information

Provider Name: 
Munka folkhögskola
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

Munka folkhögskola, SE 266 31 Munka Ljungby, exp@munkafolkhogskola.se, http://www.munkafolkhogskola.se/

Course Locations

Reference Data

Course address:

Nygatan 2SE 266 31 Munka Ljungby