• EQF Home Page Icon

Qualification: alkotó vers- és prózaíró

alkotó vers- és prózaíró

Qualification Information

A képzés során megszerezhető ismeretek:
A képzésben végzett hallgató:
* alapismereteket szerez a magyar és világirodalomban ma alkalmazott legfontosabb írástechnikai eszközökről, gyakorlatot azok rendszeres használatában;
* szert tesz határozott értékítéletre, képes lesz mások írásművei minőségének megítélésére, tanácsokkal tudja segíteni az alkotási folyamatot.

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:
A képzésben végzett hallgató:
* megismeri a mai magyar irodalom életének szerveződését;
* alapszinten elsajátítja a különböző alkalmazott irodalmi műfajok (kritika, esszé, kulturális újságírás, szerkesztés) megkívánta készségeket.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A képzésben végzett hallgató alkalmassá válik:
* irodalmi vagy kulturális alkotói, társalkotói, illetve
* szervezői, szerkesztői, moderátori stb. munkakörök betöltésére.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pázmány Péter Katolikus Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education