• EQF Home Page Icon

Qualification: alkalmazott térinformatikus

alkalmazott térinformatikus

Qualification Information

A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:
A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a következő ismereteket:
- adatbázis-tervezési módszerek, ismeretek,
- adatkezelési módszerek, elemzéssel összefüggő ismeretek,
- korszerű adatgyűjtési módszerek (GPS, inerciális rendszerek, LIDAR),
- a távérzékelés eljárásai, térbeli adatgyűjtési rendszerek,
- humán és műszaki területek speciális rendszer-felépítése.

Készségek, a szakképzettség alkalmazása:
A felsorolt témakörök elsajátítását követően a végzettek képesek lesznek az adott szakterületen felmerülő feladatok, vizsgálatok ellátására, többek között:
- adatbázisok felépítésére különböző szakterületeken,
- gyors, esetenként speciális tematikus adatgyűjtésre,
- a geometriai, geodéziai, vetülettani problémák megoldására,
- az adatfeldolgozás komplex módszereinek alkalmazására (távérzékelés, GIS),
- minőségbiztosítási eljárások kidolgozására.

A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek
- elemző,  problémamegoldó készségek, képességek,
- áttekintő-képesség,
- kapcsolat-, és konszenzusteremtő készség.

A szakember a szakképesítés, továbbképzés elvégzését követően elhelyezkedhet, illetve munkát végezhet az alábbi területeken:
- állami és önkormányzati intézményeknél, ahol az adatkezelés igényli a térinformatika alkalmazását,
- műszaki és természettudományi oktatási intézményekben, ahol az adatgyűjtés és adatfeldolgozás módszereit oktatják, kutatják,
- az ipari-szolgáltatói területeken, ahol térképészeti, felmérési munkákkal foglalkoznak,
- a humán területen tevékenykedő és a térinformatikát alkalmazni kívánó intézményeknél.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education