• EQF Home Page Icon

Qualification: alkalmazott infokommunikációs fejlesztő

alkalmazott infokommunikációs fejlesztő

Qualification Information

A képzés célja alkalmazott infokommunikációs fejlesztő-elemző szakemberek interdiszciplináris képzése társadalomtudományi területen.

   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató
   képes:
* társadalomtudományi területhez kapcsolódva infokommunikációs tervezési és elemzői feladatok ellátására;
* társadalomtudományi jellegű adatelemzésre megfelelő szakmai irányítás mellett;
* tablet, mobiltelefon, internet, on-line média számára szoftver- és honlapfejlesztésre;
ismeri
* a rádió, a televízió, a számítógép- és adatátviteli hálózatok, elektronikus levelezés jellemzőit;
* a hálózati protokollokat, képes működtetésükre, implementációra, tesztelésre;
* az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat;
* az infokommunikációs tevékenységek szakmai és etikai normáit;
* a csoportvezetés sikeres stratégiáit;
valamint
* jártas a legelterjedtebb zárt és nyílt forráskódú asztali és mobil operációs rendszerekben; 
* jártas vezetékes és vezeték nélküli hálózatok felépítésében, gyakorlati működésében;
* rendelkezik kommunikációs hálózatok tervezéséhez, üzemeltetéséhez, szükséges ismeretekkel.

   Személyes adottságok, készségek:
   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató
* képes társadalomtudományi háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni;
* megfelelően alkalmazza az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat;
* infokommunikációs ismereteit konkrét projektek megvalósítása során adaptív és kreatív módon használja;
* képes csoportvezetési feladatokat sikeresen ellátni;
* képviseli, betartja és betartatja az infokommunikációra vonatkozó jogszabályokat és etikai normákat;
* feladatait képes legalább egy idegen nyelven is ellátni.

   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
* a szakirányú továbbképzési szakon végzettek jellemzően társadalomtudományhoz kapcsolódó környezetben kerülnek alkalmazásra;
* fejlesztő és elemző munkafolyamatokat, projekteket terveznek, szerveznek és valósítanak meg infokommunikációs szempontból önállóan, társadalomtudományi szempontból irányítás mellett.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Kodolányi János Főiskola

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Kodolányi János Főiskola

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education