• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ainavu arhitektūra un plānošana - Prof. mag. studijas

Ainavu arhitektūra un plānošana - Prof. mag. studijas

Course Information

Studiju programmas mērķis:

Nodrošināt studējošos ar profesionālo zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā. Kā speciālistiem, kas ir spējīgi patstāvīgi vai darba grupās veikt ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstības plānošanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu.
Karjeras iespējas

Augstas kvalifikācijas speciālisti zinātniskam, profesionālam un pedagoģiskam, kā arī vadošam darbam ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē, kuri iegūtās zināšanas izmanto risinot ainavas ekoloģiskās, estētiskās un sociālās problēmas kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā un ainavas ilgtspējības nodrošināšanā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

1 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības)

Access requirements: 

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ainavu arhitektūrā. LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā bez papildprasībām: Ainavu arhitektūra un plānošana.

Costs: 

Valsts budžets un maksas: 1400 EUR semestrī (2019./20.)

Credits: 

ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Provider Contact Info: 

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
63022584
rektors@llu.lv
www.llu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs ainavu arhitektūrā (Mg.arch.); Ainavu arhitekts