• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ainavu arhitektūra un plānošana - Bak. studijas

Ainavu arhitektūra un plānošana - Bak. studijas

Course Information

Studiju programmas apraksts

Studenti attīsta zīmēšanas prasmes, telpas izjūtu, iemācās veidot krāsu kompozīcijas, analizēt, plānot, zīmēt, realizēt savas un citu idejas, atpazīt augus, izprast dabu un veidot ainavu; izstrādā projektus un teorētiskās zināšanas nostiprina praksē arhitektūras projektēšanas firmās, pašvaldību iestādēs u.c..
Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt arhitektūras projektēšanas firmās, projektu realizēšanā, piedalīties reģionālo un teritoriālplānu izstrādāšanā un pilnveidošanā, ainavu rekonstrukcijā, rekultivācijā, konservācijā un kopšanas plānu izstrādāšanā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3,5 gadi

Access requirements: 

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada:
Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme matemātikā;
Obligāts sekmīgi nokārtots LLU iestājpārbaudījums zīmēšanā;
Papildus punkti par centralizēto eksāmenu fizikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas:
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme matemātikā;
Obligāts sekmīgi nokārtots LLU iestājpārbaudījums zīmēšanā;
Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi vai centralizēto eksāmenu fizikā.
Bez papildus prasībām: Ainavu arhitektūra un plānošana, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde (Pieteikšanās 2017./2018. studiju gadam netiks realizēta), Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

Costs: 

Valsts budžets un maksas: 1300 EUR semestrī (2019./20.)

Credits: 

ECTS 210

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Provider Contact Info: 

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
63022584
rektors@llu.lv
www.llu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Bakalaurs ainavu arhitektūrā