• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Aikuisten lukiokoulutus

Aikuisten lukiokoulutus

Course Information

Lukion suoritettuaan opiskelija

  • osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten
  • on oma-aloitteinen
  • osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa
  • osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä
  • osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia
  • osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

2 - 4 vuotta

Start Date: 
28.08.17
Credits: 

44 course units

Provider Information

Provider Name: 
Kouvolan iltalukio
Provider Contact Info: 

anna-leena.ollikainen@kouvola.fi
020 615 5338
Kauppalankatu 17, 45100, KOUVOLA
Salpausselänkatu 26, 45100, KOUVOLA

Course Locations

Reference Data

Course address:

Salpausselänkatu 26, 45100, KOUVOLA