• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Agrarna ekonomika in razvoj podeželja (Agricultural economics and Rural Development)

Agrarna ekonomika in razvoj podeželja (Agricultural economics and Rural Development)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo uspešno združevali tehnološka znanja pridobljena preko izbirnih modulov s področja agronomske in živinorejske tehnologije, z znanji managementa in ekonomike, ob tem pa program daje ključna znanja iz razvijajočega se področja razvoja podeželja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Faculty of Agriculture and Life Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fk@uni-mb.si
Spletni naslov: http://fkbv.um.si/
Telefon: (+386) 02 320 90 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani inženir agrarne ekonomike (VS) - diplomirana inženirka agrarne ekonomike (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. inž. agr. ekon. (VS)

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Lendavska ulica 028, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Pivola 010, Hoče-Slivnica

Course location information:

Slovenija