• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Agrarna ekonomika (Agricultural Economics)

Agrarna ekonomika (Agricultural Economics)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorand je na koncu študija vrhunsko usposobljen strokovnjak z interdisciplinarnega področja agrarne ekonomike. Pridobi vso potrebno izobrazbo, znanja in praktične izkušnje, da se lahko uspešno vključi v katerokoli dejavnost povezano z najrazličnejšimi segmenti kmetijstva in živilske industrije, ob poznavanju vseh temeljnih agrarnoekonomskih principov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program 2. stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS, ki jih kandidat pridobi z izpolnitvijo obveznosti pri naslednjih predmetih iz prvega semestra 2. stopenjskega magistrskega programa Agrarna ekonomika: Teoretične in empirične analize v agrarni ekonomiki (6 ECTS), Osnove raziskovalnega dela v kmetijskem managementu (6 ECTS), Ekonomika in marketing v agroživilstvu (6 ECTS), Management ekoloških kmetij (6 ECTS), Proizvodni sistemi in trajnostni razvoj (6 ECTS).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija (80 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske ali magistrske naloge (20 %).
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se kandidatu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se kandidatu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Faculty of Agriculture and Life Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fk@uni-mb.si
Spletni naslov: http://fkbv.um.si/
Telefon: (+386) 02 320 90 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Lendavska ulica 028, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Pivola 010, Hoče-Slivnica

Course location information:

Slovenija