• EQF Home Page Icon

Qualification: agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász

agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés célja agrárjogi és vidékfejlesztési igazgatási, jogi kérdések elsajátítása, amely komplexitásában mind a horizontális, mind pedig az egyes szakterületek részletes, hazai és közösségi jogi ismereteinek elsajátítását szolgálja. Az egyes rész-témakörök átfogják mind az igazgatás, mind pedig a támogatások igénybevételével, sajátos jogorvoslati rendjével kapcsolatos anyagi jogi, illetve eljárási szabályokat.
    Kompetenciák:
* általános kompetencia: a felmerülő kérdések horizontális összefüggéseinek felismerése, a sajátos eljárási kérdések ismerete, a közösségi és a nemzeti jogi szabályok együttes alkalmazásának elsajátítása,
* szakmai kompetencia: a szakterületnek megfelelő nemzeti és közösségi jogszabályok ismeretére, a szabályozási határterületek – szakmai és közösségi jogi szinten – megállapítására, elemzésére, valamint ezen ismeretek egyedi ügyekben való alkalmazására való képesség.
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
* az általános, illetve szakmai közösségi és nemzeti jogi törzsanyag elsajátítása,
* az általános, illetve szakmai közösségi joganyag szakigazgatási, illetve egyedi ügyekben való alkalmazása,
* a Közös Agrárpolitika körébe tartozó szakpolitikák elsajátítása, a közös agrárpolitika reformjának várható hatásai az igazgatásra, a vidékfejlesztésre, valamint kiemelten a föld tulajdonosainak, illetve a föld használóinak jövőbeni kapcsolatrendszerére, és ezen keresztül a földpiacra.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Az agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász alkalmas mind az agrár és vidékfejlesztési igazgatás számos – állami, illetve önkormányzati – területén vezetési, jogi képviseleti feladatok ellátására, mind pedig a föld tulajdonosainak, használóinak hatóságok és a kifizető ügynökség előtti magas szintű jogi képviseletére. A megszerzett ismeretek alkalmassá teszik továbbá az agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogászt arra, hogy a vidékfejlesztési hálózat munkájában részt vegyen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pázmány Péter Katolikus Egyetem

NQF Level: 
7
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education