• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Affärsinriktad speditör - inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar

Affärsinriktad speditör - inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar

Course Information

Behovet av speditörer är idag mycket stort på arbetsmarknaden!Speditörens arbete går ut på att för en kunds räkning samordna transporter över gränserna, så att de sker smidigt och utan uppehåll samt med lönsamhet. En speditör är dessutom specialist på alla de dokument som ofta är nödvändiga för gränsöverskridande transporter. Det gäller allt från fraktsedlar till tulldokument. Speditören skapar lönsamma och långsiktiga kundrelationer med kundanpassade logistiklösningar.Speditionsföretagen har länge eftersträvat personal med ett säljande förhållningssätt, dvs. en speditör som kan skapa merförsäljning. En speditör med förmåga att identifiera och erbjuda utökade affärslösningar är väldigt attraktiv på arbetsmarknaden enligt tillfrågade branschföretag.Transportbranschen ställer höga krav på kundservice och effektiva leveranser. På grund av den växande internationella handeln i kombination med skärpta miljökrav kommer det i framtiden att krävas smartare lönsamma logistiklösningar.Denna utbildning ger dig yrkesspecifik kompetens inom internationell spedition och kostnadseffektiv logistik. Du får lära dig om affärsutveckling, praktisk försäljning och marknadsföring av logistiktjänster, samt om transportekonomi, logistikrätt, internationell handel, affärskommunikation, lönsam miljölogistik samt om transporter inom sjö, flyg, järnväg och land.En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik, så kallad LIA (Lärande i Arbete). LIA är fördelaktigt för alla parter. Som studerande får du prova på speditionsbranschen och får möjlighet att fundera på alternativa framtida arbetsgivare. Du får tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiskt arbete, vilket ger mycket stora möjligheter att efter avslutad utbildning gå direkt in i arbete.Utbildningens innehåll styrs av aktuella kompetenskrav i arbetslivet, vilket innebär att utbildningen är branschanpassad och aktuell. Anställningsgraden för examinerade speditörer är extremt hög.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2020-01-01
Admission Procedure: 

yrgo.se

Provider Information

Provider Name: 
Göteborgs Stad, Yrgo
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Göteborgs Stad, Yrgo, Box 8855 40272 Göteborg, katarina.hjernestam@educ.goteborg.se, www.yrgo.se