• EQF Home Page Icon

Qualification: adventista lelkipásztori asszisztens

adventista lelkipásztori asszisztens

Qualification Information

Az adventista lelkipásztori asszisztens tanulmányok szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapszakos felsőfokú tanulmányaikat már befejezett személyek alkalmassá váljanak a különféle egyházi szolgálatok végzésére a körzeti lelkipásztor szakmai felügyelete és irányítása mellett (gyülekezetvezetés, lelkigondozás, szószéki szolgálatok stb.) 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:

A képzés során

* a hallgatók olyan ismeretekkel találkoznak, amelyekkel praktikus és hatékony módon egészíthetik ki korábbi, a felsőoktatás valamelyik szegmensében szerzett tanulmányaikat;

* a hallgatók felkészülhetnek egy-egy lelkipásztor irányítása mellett a gyülekezeti szolgálatra.

Megszerezhető tudáselemek:

A hallgatók a képzés során a következő témakörökkel ismerkednek meg:

- adventista megközlítésű hermeneutikai ismeretek;

- prófétai történelemszemlélet;

- az egyházról szóló adventista tanítás;

- egyházszervezeti kérdések;

- lelki életvezetés és tanácsadás;

- gyülekezeti vének kézikönyve;

- vezetési elvek és gyakorlat;

- hetednapi adventista hitelvek.

Személyes adottságok, készségek:

* leendő lelkipásztorok személyiségének fejlesztése;

* egyházi szolgálattal és tevékenységgel összefüggő etikai követelmények érvényesítése;

* alapos elméleti és gyakorlati képzéssel a hatékonyabb gyülekezeti szolgálat ellátása;

* erkölcsös életvitel;

* magas szintű empatikus készség;

* jó kommunikációs képesség;

* pontos, alapos és megbízható munkavégzés;

* problémafelismerő és -megoldó képesség.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A gyülekezeti lelkipásztori szolgálat segítése: igehirdetés, lelkigondozás, presbiteri szolgálat, diakóniai szolgálat, közösségszervezés, bibliai témájú előadások tartása.

 

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Adventista Teológiai Főiskola

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education