• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Administrator

Administrator

Course Information

Vse izobraževalne programe v zavodu izvajajo kot dislocirane enote drugih srednjih in poklicnih šol:
· DE BIC – Živilska šola v Ljubljani: 2 – letni program za poklic pomočnik v biotehniki in oskrbi
· DE Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad v Ljubljani: 3 – letni program za poklic izdelovalec oblačil
· DE Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani (SŠGT): 3 – letni program za poklic gastronom-hotelir
· DE Srednje upravno-administrativne šole v Ljubljani: 3 – letni program za poklic administrator

Prednosti izvajanja programa v VIZ Višnja Gora:
številčno manjši oddelki omogočajo uspešnost dijakom z učnimi težavami in zelo dobro usposobljenost za poklic,
programi so zasnovani po novih izhodiščih, so modularno oblikovani in prinašajo v proces izobraževanja nov didaktični koncept,
možnost nadaljevanja šolanja 3 plus 2 v programih poklicno tehniškega izobraževanja,
prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v večjo uspešnost dijaka,
izvajalci so pedagoški delavci z dodatno specialno pedagoško izobrazbo.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Special target group:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

3 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

Po odločbah o namestitvi.

Credits: 

180 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: tajnistvo-vizvgora@guest.arnes.si
Spletni naslov: http://www.vizvisnjagora.si/
Telefon: (+386) 01 78 87 824

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cesta Dolenjskega odreda 19, 1294 Višnja Gora

Course location information:

Slovenija