• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Administrator

Administrator

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
uporabo sodobne informacijske in pisarniške tehnologije;
pisanje tekstov po predlogah ali nareku z uporabo desetprstnega slepega tipkanja;
uporabo upravnega postopka pri delu s strankami s sodobnimi načini komuniciranja prek elektronskih medijev;
ekonomično organizacijo in samostojno administrativno, tajniško in pisarniško delo na različnih področjih, predvsem delovnih razmerjih in knjigovodstvu;
ravnanje z viri, arhivskim gradivom in podatki, ki zahtevajo varstvo podatkov;
samostojno izpolnjevanje obrazcev ter druge dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc;
razvijanje pozitivnega in odgovornega odnosa do dela, poklica in sodelavcev;
ravnanje skladno z družbenimi zakonitostmi in pravili sodobne pravne države.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

3 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Credits: 

180 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@seps.si
Spletni naslov: http://www.seps.si/
Telefon: (+386) 05 663 75 00

Course Locations

Reference Data

Course address:

Martinčev trg 3
6000, Koper - Capodistria

Course location information:

Slovenija