• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Administrative law

Administrative law

Course Information

1. Išsilavinimo reikalavimas stojantiesiems
1) Priimami asmenys, turintys teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę vientisąsias universitetines teisės studijas.
2) Profiliniai dalykai: nėra.
2. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos
Nėra
3. (skliausteliuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais)
Administracinės teisės magistarntūros programoje studijuojami tik specialaus lavinimo dalykai:
· Mokslinis tiriamasis darbas (12),
· Administracinio proceso teorija ir praktika (4),
· Administracinės teisės aiškinimo ir taikymo problemos (3),
· Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucijų sistema: problemos ir sprendimai (3),
· Mokesčių administravimo lyginamoji analizė (3),
· Socialiniai pokyčiai ir administracinė teisė (3),
· Teisės sociologija (3),
· Užsienio šalių administracinė teisė (3),
· Valstybės tarnybos lyginamoji analizė (3),
· Žmogaus teisių filosofija (3),
· Europos Sąjunga ir žmogaus teisės (2),
· Konfliktų valdymas (2),
· Valstybės socialinė politika (2),
· Žiniasklaidos teisė (2).
4. Praktika (skliausteliuose - apimtis kreditais)
nėra5.
Studijų kalba - lietuvių.
6. Studijų pabaiga.
Magistro baigiamasis darbas - 14 kreditų. Baigiamajam ir moksliniam tiriamajam darbui per visą studijų laikotarpį skirta 26 kreditai.

2002 - 10 - 30 Edmundas Sakalauskas, Studijų centro direktorius
(Užpildymo data ) (Užpildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Higher education

Credits: 

90

Provider Information

Provider Name: 
Mykolas Romeris University
Provider Type: 
University
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-5-2714625 Provider email: roffice@mruni.eu Provider URL: https://www.mruni.eu

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Master of Law
Awarding body:

Mykolas Romeris University

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-5-2714625 Provider email: roffice@mruni.eu Provider URL: https://www.mruni.eu

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ateities g. 20