• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Administrationsøkonom

Administrationsøkonom

Course Information

En administrationsøkonom fungerer i samspil med det politiske og civile samfund, og du får derfor en grundig indføring i nationale og internationale samfundsforhold. Du lærer også om den juridiske side af en forvaltning.Som færdiguddannet kan du varetage forskellige administrative funktioner på mellemlederniveau, både i offentlige og private virksomheder og organisationer.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

På uddannelsen til administrationsøkonom lærer du om, hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.

NQF Level: 
5
Access requirements: 

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux - alle med engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi BGenerel kontoruddannelse eller kontoruddannelse med specialerAnden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik CBemærk: De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Erhvervsakademi Sjælland, Campus Køge (EA Sj Køge)
Provider Contact Info: 

Lyngvej 19-25, 4600 Køge

Course Locations

Reference Data

Course address:

Lyngvej 19-25, 4600 Køge

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

Sigurdsgade 26, 2200 København N

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Prinsens Alle 2, 8800 Viborg

Course location information:

DK04