• EQF Home Page Icon

Qualification: adatvédelmi felelős, adatkezelő

adatvédelmi felelős, adatkezelő

Qualification Information

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A szakirányú továbbképzésben résztvevők

-          komplex képet kapnak az információ- és adatvédelem előírásairól, dokumentumairól, azok kezeléséről, törvényi előírásairól, valamint a törvényileg előírt adatvédelmi felelős tevékenységéről és feladatairól;

-          megismerik az adatkezelés jogi környezetét, az adatkezelést szabályozó eljárásokat, működésbeli kötelezettségeket;

-          összetett ismereteket szereznek az adatvédelem rétegeiről, az adatbiztonság megvalósításairól, valamint a gazdálkodó szervezetek adatvédelmi költségeinek optimalizációjáról;

-          megismerik az adat és információ árérték fogalmát, az információs értékek számítását, valamint az adat áramortizációs és árvesztési fogalmát;

-          megismerik az adat-, információvédelem informatikai lehetőségeit;

-          konkrét adatvédelmi tevékenységek folyamatáról és rendszeréről kapnak tényszerű ismereteket;

-          megismerik az adatvédelmi felelős tevékenységét, dokumentumait, jogait és feladatait;

-          elsajátítják az adatvédelmi és adatkezelési feladatokkal járó dokumentációs és műszaki, technikai ismereteket;

-          gyakorlati tudásra tesznek szert az adatvédelmi és adatkezelési feladatok ellátására;

-          jogi ismeretekre tesznek szert az adatkezeléssel és adatbiztonsággal kapcsolatos eljárásokkal és érdekérvényesítésekkel kapcsolatban;

-          megismerik az internetes adatkezelés lehetőségeit, a direkt marketing használatának határait és szabályait;

-          megismerik a gazdasági és üzleti titok fogalmát, ezek védelmének lehetőségeit és a korlátait;

-          információkat kapnak az üzleti és gazdasági társaságoknál alkalmazható defenzív védelem kialakításáról;

-          ismereteket kapnak az adatvédelem (informatikai) nemzetközi és nemzeti szabályozásáról és szabványairól.

 

Személyes adottságok, készségek:

-          az adott alapképzésben szerzett, saját szakterületéhez kötődő ismeretek
és kompetenciák gyakorlati alkalmazása;

-          informatikai, jogi és műszaki kérdések alapismerete;

-          műszaki és menedzseri ismeretek használata;

-          az informatikai eszközök és környezetek ismerete;

-          a cég és gazdasági szervezet adatvédelme iránti fogékonyság.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a képzést elvégzők
képesek lesznek:

-          a gazdasági életben a törvényi előírások szerinti adatvédelmi felelős feladatainak ellátására;

-          a minősített adatok rendszerének kezelésére;

-          az üzleti és gazdasági titok védelmének kiszolgálására;

-          adatvédelem és adatbiztonság kérdésében együttműködni a cég és a vállalat vezetőségével a gazdasági és üzleti titok megvédése érdekében;

 

-          a munkájukhoz kapcsolódó dokumentumokat vezetni és ellenőrizni.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Zsigmond Király Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Zsigmond Király Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education