• EQF Home Page Icon

Qualification: adat- és információvédelmi szakember

adat- és információvédelmi szakember

Qualification Information

A képzés során elsajátítható kompetenciák:

A szakképzettség birtokában a szakember képessé válik:

-        az adat- és információvédelem területén jelentkező szervezési, szabályozási és ellenőrzési feladatok menedzsment szemlélettel történő ellátására;

-        az adat- és információvédelmi ismereteinek folyamatos, önálló fejlesztésére;

-        szervezetének adat- és információvédelmi kockázatait felismerni, azok kezelésére hatékony intézkedéseket és eljárásokat kidolgozni;

-        az adat- és információvédelem területéhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi szabványok és ajánlások alkalmazására.

 

A képzés során elsajátítható tudáselemek:

-        adat- és információvédelmi, információbiztonsági alapok és szemléletmód;

-        adat- és információvédelmi, információbiztonság irányítási rendszer tervezése, kialakítása;

-        adat- és információvédelmi, információbiztonsági irányítási rendszer működtetése és auditálása;

-        az adat- és információvédelem komplex megközelítése;

-        az adat- és információvédelem szerepe az információbiztonságban;

-        etikus hacker szerepe, feladatai.

 

A képzés során megszerezhető ismeretek:

-        alkalmazott jogi ismeretek;

-        kriptográfia;

-        IT infrastruktúra védelme;

-        Fontosabb szabványok és ajánlások;

-        informatikai projektmenedzsment;

-        IT eszközök és hálózatok biztonsági kérdései.

 

Személyes adottságok, készségek:

-        precizitás

-        szervezőkészség

-        pontosság

-        felelősségtudat

-        elhivatottság

-        elkötelezettség

-        helyzetfelismerés

-        rendszerező képesség

-        tervezés

-        gyakorlatias feladatértelmezés

-        nyitott hozzáállás

-        kreativitás

-        ötletgazdagság

-        intenzív munkavégzés

-        problémamegoldás

-        eredményorientáltság.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakember szakképzettség birtokában alkalmassá válik:

-        az adat és információvédelmi kérdések komplex kezelésére, az információ-biztonsági irányítási rendszerek kialakítására és fenntartására akár nagyvállalati szinten is;

-        speciális, komplex tudást igénylő adatvédelmi felelős vagy belső információ-biztonsági auditor munkakör betöltésére.

eszközöket fejlesztő egységek szakmai irányítására

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Óbudai Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Óbudai Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education