• EQF Home Page Icon

Qualification: Adóügyintéző

Adóügyintéző

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni,
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni.
 • adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni,
 • irodai szoftvereket használni,
 • átlátni és munkája során érvényesíteni az egyes adóhatóságok hatáskörét, illetékességét, működését, szervezetét,
 • elvégezni az adóbevallással kapcsolatos teendőket,
 • adózással, járulékokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezetni,
 • adózással kapcsolatos információkat gyűjteni, nyilvántartani, adatokat szolgáltatni, ellenőrzésre előkészíteni, ellenőrzésben közreműködni,
 • alkalmazni a közigazgatási eljárás és az adóigazgatás szabályait,
 • felvilágosítani az ügyfelet az adózással kapcsolatos tennivalókról,
 • segítséget nyújtani az adóbevallások teljesítéséhez,
 • előkészíteni a hatósági intézkedéseket, közreműködni a hatósági eljárások lefolytatásában,
 • részt venni a munkaköre szerinti ellenőrzésekben és a végrehajtási eljárásban,

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 51-344-09

NQF Level: 
4
Awarding body: 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

Awarding body contact info: 
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding skills, competences and knowdledge