• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Accounting, Master of Science (Economics and Business Administration) (2 years)

Accounting, Master of Science (Economics and Business Administration) (2 years)

Course Information

Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och andra organisationer och visar utåt hur företaget klarar sig ekonomiskt. Redovisning är ett gemensamt språk för alla ekonomer.

Redovisning kan indelas i

  • finansiell redovisning
  • redovisning för företagsledning eller ekonomistyrning
  • en nära koppling finns också till ämnesområdena revision och finansiering

Inom finansiell redovisning sysslar man med bokslut och beskattning i samfund, föreningar och stiftelser. Koncernredovisning, företagsanalys och företagets finansieringsfrågor är andra centrala områden. Redovisning för företagsledning är inriktad på ekonomistyrning och controllerfunktioner. Revisionen bygger på ett kunnande i speciellt finansiell redovisning, men också i redovisning för företagsledning och juridik. Inom finansiering ser man på finansiella marknader ur företagets perspektiv.

Ekonomie magisterexamen omfattar till stora delar fördjupade studier i huvudämnet. Därtill ingår ett biämne som du kan välja från vilket universitet som helst. En kurs i vetenskapsfilosofi ingår samt valfria studier. Som valfria studier kan du välja ytterligare studier i ditt huvudämne, läsa biämnesstudier, tillgodoräkna prestationer avlagda utomlands eller välja strökurser från olika ämnen.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Åbo Akademi University, Faculty of Social Sciences, Business and Economics
Provider Contact Info: 

+358 2 215 4169
Åbo Akademi University, Faculty of Social Sciences, Business and Economics
studinfo@abo.fi
admission@abo.fi
Åbo Akademi University
Tavastgatan 13
20500 Åbo
02 215 4169
Studentexpeditionen/ Tavastgatan 13, 20500, ÅBO
Studentexpeditionen/ Hämeenkatu 13, 20500, TURKU

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Kauppatieteiden maisteri
Qualification awarded description:

Efter avlagd ekonomie magisterexamen

  • har du fördjupad kunskap i ditt huvudämne samt kunnande inom det biämne som ingår i examen
  • har du fördjupad insikt i aktuell forskning och kan delta i forskning och utveckling inom det egna huvudämnet
  • har du fördjupad kunskap om tillämpning av metoder av betydelse på ditt område
  • ska du kunna kritiskt och självständigt identifiera, formulera och lösa frågeställningar samt kunna analysera och argumentera
  • kan du kommunicera, samarbeta och lösa problem, särskilt i internationell och tvärvetenskaplig kontext och på vetenskaplig nivå
  • visar du förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Course Locations

Reference Data

Course address:

Studentexpeditionen/ Tavastgatan 13, 20500, ÅBO
Studentexpeditionen/ Hämeenkatu 13, 20500, TURKU