• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Access Education Semester Science and

Access Education Semester Science and

Course Information

Basterminens övergripande mål är att studenten ska komplettera tidigare gymnasiestudier och erhålla särskild behörighet (områdesbehörighet A9) till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet (SFS 2007:432). Utbildningen skall också introducera studenten till högskolestudier.Efter avslutade kurser skall studenten kunna:- använda ämnesspecifika kunskaper i naturvetenskap och matematik på gymnasienivå- tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt för att urskilja, formulera och lösa problem- visa förmåga att redogöra för och diskutera enklare naturvetenskapliga problem och lösningar- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-01-21

Provider Information

Provider Name: 
Dalarna University
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Högskolan Dalarna 791 88 FALUN, registrator@du.se, http://www.du.se/