• EQF Home Page Icon

Qualification: abroncsgyártó technológiai szakmérnök

abroncsgyártó technológiai szakmérnök

Qualification Information

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a már megszerzett műszaki képzési területhez tartozó ismereteiket az abroncsgyártás alapanyagaival, termelési és tervezési folyamatainak ismeretével, valamint az abroncsok működésére vonatkozó ismeretek elsajátításával kiegészítve képesek az abroncsgyártással összefüggő feladatok ellátására, problémák megoldására mind a termék- és gyártástervezés, mind irányítási és ellenőrzési folyamatok megoldása terén.

 

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

 

a) Tudás:

A szakirányú továbbképzésben résztvevők ismerik

* az abroncsok alapanyagait és az azokban lejátszódó kémiai változásokat, tekintettel mind a gumialapú, mind az egyéb összetevőkre;

* az alapanyagok, féltermékek és késztermékek specifikus vizsgálati módjait;

* az abroncsgyártási folyamatok minőségbiztosítására vonatkozó szabályokat és technikákat;

* a késztermékek üzemelés közbeni viselkedését, annak mechanikai elméleti és gyakorlati vizsgálati módszereit;

* az abroncsgyártás folyamatát, az alapanyag-előállításra, félkésztermék-gyártásra és 

a felépítésre vonatkozó ismereteket, az ott előforduló gépek típusait és működési elvét;

* az abroncsgyártás gyártástervezési alapelveit;

* az abroncsgyártás környezetvédelmi következményeit, a gyártásközi és egyéb hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának lehetőségeit.

      

b) Elsajátítandó általános kompetenciák:

* írásbeli és szóbeli kommunikációs készség;

* hatékony problémamegoldó képesség;

* képesség a csoportmunkában való munkára;

* etikus viselkedés.

      

Személyes adottságok, készségek:

            

a) Képességek, készségek:

A képzés során várhatóan a hallgató következő képességei, kompetenciái fejlődnek:

* elemző és problémamegoldó képessége;

* tervezési kérdések mérnöki szemléletű kreatív megoldása;

* a technológiai rendszerek irányítása és szabályozási feladatok ellátása;

* a technológiai rendszerek ismeretének köszönhetően alkalmasság azok javító irányú módosítására, fejlesztésére;

* a minőségbiztosítási folyamatok szakszerű ellátása;

* gyártási és ellenőrzési területek irányítása.

 

b) Attitűd:

* nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre;

* betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét;

* törekszik arra, hogy döntéseit a jogszabályok és az etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg.

 

c) Autonómia és felelősség:

* az abroncsipari berendezések üzemeltetési és karbantartási területén önállóan képes döntések meghozatalára;

* saját munkájának eredményeit reálisan értékeli;

* váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai döntések meghozatalára;

* a szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja;

* felelősséget érez a fenntartható fejlődésért.

 

 

   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakirányú továbbképzés nem csak személyabroncsok, hanem kerékpár-, teher- és egyéb abroncsok gyártási területein; emellett gumiipari alapanyag-előállítással foglalkozó területeken, valamint járműipari műszaki területen dolgozó szakemberek, középvezetők és vezetők számára ajánlott képzés. A képzés ajánlott mind a minőségirányítási, mind 

a gyártástervezési és -irányítási, valamint anyagvizsgálati területen való hasznosíthatóság szempontjából.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Miskolci Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Miskolci Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education