• EQF Home Page Icon

Qualification: 0-3 éves korosztályú gyermekek nevelője/ gondozója

0-3 éves korosztályú gyermekek nevelője/ gondozója

Qualification Information

A képzésben résztvevő szakemberek a szakirányú továbbképzés megkezdésének időpontjában eltérő kompetenciák birtokában vannak a 0-3 éves korosztályú gyermekek nevelése/gondozása területén. A megfelelő szakmai önismeret kialakítása, fejlesztése eredményeképpen a résztvevők alkalmasak lesznek a saját fejlődésüket legjobban szolgáló programok, feladatok kiválasztására. A képzés során lehetőség nyílik az egyes kompetenciaelemek fejlesztésére, kiegészítésére.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:

* a szakmai képzés folyamatának, a pedagógiai, pszichológiai, a szakterületi és a gyakorlati képzési elemek követelményeinek az ismerete a 0-3 éves korosztályú gyermekek esetében;

* a felsőoktatás pedagógiájának oktatás-lélektani, szociológiai, speciális módszertani ismeretei;

* a szakképzettséghez kapcsolódó szaktudomány és szakmódszertan legújabb eredményeinek, fejlődési irányainak ismerete;

* az intézmények működésének, környezeti kapcsolatainak (más közoktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel, fenntartókkal, szülőkkel, kulturális, természeti és gazdasági környezettel) ismerete.

A végzett hallgató

* jól ismeri az intézmény dokumentumait, nevelési/gondozási programját, annak speciális területeit (egészségnevelés, gyermekvédelem);

* rendelkezik a tanácsadás korszerű elméleti és gyakorlati ismereteivel.

Megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:

Szakmai képességek:

A végzett hallgató képes

* az intézmények működésének megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére;

* hatékony szakmai együttműködésre a gondozók között, professzionális kommunikációra és konstruktív konfliktuskezelésre;

* a gondozók közötti munka nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására;

* a szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére;

* a gondozók reflektivitásának (önreflexiójának) szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására, fejlesztésére;

* az önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatására;

* az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására;

* a gondozók szakmai szocializációjának támogatására;

* az egész életen át tartó tanulást, a gondozók szakmai szocializációját megalapozó kompetenciák fejlesztésére;

* a gondozókkal történő segítő kapcsolat kialakítására, a folyamatos személyes támogatásra.

Szakmai attitűdök:

A végzett hallgató

* nyitott a kollégák kezdeményezései iránt, fontosnak tartja, hogy a gondozó megtalálja a személyiségükhöz illeszkedő saját szakmai fejlődési útját;

* felelősséget érez a gondozók tapasztalatainak értelmezésében, fontosnak tartja a szakma nehézségei mellett a szakma szépségeinek tudatosítását is;

* fontosnak tartja a gondozók fejlődésére adott folyamatos pozitív visszajelzéseket;

* elkötelezett az intézmény eredményes működtetésének kiemelt jelentősege mellett.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgató a munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a 0-3 éves korosztályú gyermekek napközbeni ellátását biztosító, konkrét gondozói, vezetési, pedagógiai szakmai feladatokat láthatja el.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Apor Vilmos Katolikus Főiskola

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education