• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Živilsko prehranski tehnik

Živilsko prehranski tehnik

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
prevzem, skladiščenje in pripravo surovin za predelavo;
predelavo surovin rastlinskega in živalskega izvora v higiensko neoporečne izdelke;
nadzor pakiranja in skladiščenja izdelkov;
zagotavljanje in nadzor kakovosti izdelkov in storitev in vodenje evidenc;
odvzemanje, sprejemanje in pripravo vzorcev za laboratorijske analize in teste;
opravljanje enostavnih senzoričnih, kemijskih, mikrobioloških in fizikalnih analiz;
pripravo delovnih mikroorganizmov za uporabo v proizvodnji živil;
spremljanje bioprocesa;
vzdrževanje in kontrolo higiene v proizvodnih in skladiščnih prostorih;
preračun potreb organizma po energiji in hranilnih snoveh;
izbiro živil in pripravo uravnoteženih in zdravih jedilnikov po vnaprej predpisanih normativih;
sodelovanje pri razvoju novih izdelkov.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

4 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Credits: 

240 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Biotehniški center Naklo, Srednja šola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@bc-naklo.si
Spletni naslov: http://www.bc-naklo.si/
Telefon: (+386) 04 277 21 11

Course Locations

Reference Data

Course address:

Strahinj 99
4202, Naklo

Course location information:

Slovenija