• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ārstnieciskā masāža - 1. līm. prof. studijas

Ārstnieciskā masāža - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Programmas mērķis – nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības masieru sagatavošanu, ietverot profesionālo un teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, vienlaicīgi veidojot atbildīgu un konkurētspējīgu speciālistu, atbilstoši darba tirgus prasībām.

Masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā, un, pielietojot dažādus masāžas veidus, veicina pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos.

Masieris var strādāt veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, atbilstoši iegūtajai profesijai būt individuālais komersants vai pašnodarbināta persona.

Apgūstamie studiju kursi

Vispārizglītojošie studiju kursi –
Vispārīgā psiholoģija un saskarsme, Pētniecība, Pedagoģijas pamati, Komercdarbības pamati, Ievads specialitātē un profesionālās ētikas pamati, Lietvedības un profesionālās darbības juridiskie pamati, Projektu sagatavošana, vadīšana un īstenošana, Informācijas tehnoloģijas un datu statistikā apstrāde, Latīņu valodas terminoloģija, Profesionālā angļu valoda, Higiēna, mikrobioloģija un vides medicīna.

Nozares studiju kursi –
Anatomija un biofizika, Fizioloģija un vispārējā patoloģija, patoloģiskā fizioloģija, Farmakoloģijas pamati, Pacienta izmeklēšana un novērtēšana, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, Internā medicīna un neiroloģija, Ķirurģija, traumatoloģija un ortopēdija, Pediatrija, Klasiskā masāža, Masāža dažādu patoloģiju gadījumā, Medicīniskā rehabilitācija un fizioterapijas pamati, Speciālās masāžas veidi – manuālā limfodrenāža, punktu masāža, Bērnu masāža, Fizikālā medicīna, Segmentārā masāža, Masāža sporta un estētiskajā medicīnā.

Klīniskā prakse –
640 stundu apjomā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi (ar vidējo izglītību); 1 gads (ar 1. līmeņa augstāko vai augstāku medicīnisko izglītību)

Access requirements: 

Vidējā izglītība; CE - latviešu valodā un svešvalodā

Costs: 

Maksas programma - 1200 EUR gadā (120 EUR mēnesī) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Provider Contact Info: 

Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
67752507; 26530342; 25448404
lupsk.kanceleja@gmail.com
www.psk.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Masieris