• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ārstniecība (ar vidējo izglītību) - 1. līm. prof. studijas

Ārstniecība (ar vidējo izglītību) - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Studiju programmas mērķis ir sagatavot ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai atbilstošu speciālistu – Ārsta palīgs, kurš sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsslimnīcas etapā un stacionāru uzņemšanas nodaļās, veicot diagnostiku un ārstēšanu, kā arī primāro veselības aprūpi.

Ārsta palīgs nosaka pacientiem diagnozi, ārstēšanu, pastāvīgi izraksta medikamentus, nodrošina nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi pacientiem visos veselības aprūpes līmeņos, organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus un sabiedrības locekļus, kā arī savus komandas dalībniekus, veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveidojot savas zināšanas un prasmes.

Darba iespējas: Absolventi var strādāt ambulatorās ārstniecības iestādēs, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēs, stacionārās ārstniecības iestādēs – neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, ģimenes ārstu praksēs, militārās medicīnas dienestos, privātklīnikās u. c.

Koledžas atrašanās lielākajā Latvijas slimnīcu kompleksā – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, nodrošina studiju un prakses iespējas, kā arī ciešu saikni ar potenciālo darba devēju.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība; CE latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču, krievu)

Grants: 

Studenti saņem stipendiju saskaņā ar nolikumu

Costs: 

Valsts budžets

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Provider Contact Info: 

Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1038
67840744; 67840743 (uzņemšanas komisija)
koledza@rmkoledza.lv
www.rmkoledza.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Ārsta palīgs