• EQF Home Page Icon

Qualification: üzleti szociális szolgáltatásszervező

üzleti szociális szolgáltatásszervező

Qualification Information

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek

ismerik:
* a modern szervezetek struktúrájából, működéséből fakadó munkaproblémákat;
* a személyiségpszichológia munkahelyi kérdéseit: munkahelyi kommunikációt, kapcsolatépítést, érzelmi reakciók menedzselését;
* a szervezeti kultúra összetevőit: szervezeti hatalom, konfliktusok, szervezeti diszkrimináció, csoportdinamika;
* a munkajogi és az emberi jogi kérdéseket, azok munkahelyi összefüggéseit;
* a munkateljesítményre kiható problémákat:
* a munkahelyi konfliktusok és a munkahelyi agresszió, illetve erőszak, valamint a munkahelyi stressz és a munkamegosztás kapcsolódásait;
* a depresszió, az aggódás és az egyéb mentális problémák, személyközi konfliktusok kezelését;
* a tanulási és a fejlődési korlátokat;
* a gyász és a trauma kezelését, a diszkrimináció kezelésének a módszereit;
* a környezet értékelése és elemzése technikáit;
* a helyi közösségfejlesztés módszereit;
* a szervezetközi kapcsolatok alakításának kérdéseit és módszereit.

képesek:
* az egyén, a csoport, a rendszer értékelésére;
* munkacsoportok stratégiai tervezésére;
* problémamegoldásra, tárgyalásra, közvetítésre;
* társadalmi adminisztrációra;
* költségvetés-tervezésre;
* fejlesztési programok kialakítására;
* tiszta, érthető, áttekinthető szóbeli és írásbeli kommunikációra.

rendelkeznek:
* kiváló elemző, problémamegoldó és stratégiai tervező képességekkel;
* hatékony menedzsment ismeretekkel;
* erős prezentációs képességekkel, a projektek iránti bizalom megteremtése képességével;
* korszerű számítógép-használói, internetes felkészültséggel;
* problémaérzékelő és tűrő képességekkel.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Az üzleti szociális szolgáltatásszervezés szakirányú továbbképzés szakon végzettek alkalmasak az elméleti, módszertani ismeretek és a képzés során szerzett gyakorlati tapasztalatok integrálására, a személy a szervezetben modellek alkalmazására, kapcsolatépítés, team-építés képességeinek transzferére. Képesek a társadalmi média eszközeinek kezelésére, társadalmi média terv készítésére, a társadalmi média szervezeti reputációt érintő kérdéseinek kezelésére, a társadalmi média alkalmazására a termék- és szervezeti kommunikációban.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Kodolányi János Főiskola

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Kodolányi János Főiskola

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education