• EQF Home Page Icon

Qualification: üzleti szakújságíró

üzleti szakújságíró

Qualification Information

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

* gazdasági, üzleti, média-gazdaságtani és médiaszabályozási ismeretek alkalmazása újságírói munka során;

* médiaetikai szabályok alkalmazása az üzleti újságírásban;

* rádiós, televíziós, online műfajok ismerete és művelése;

* új médiával kapcsolatos tartalomszolgáltatási és hirdetési megoldások, eljárások alkalmazása;

* „egyemberes forgatóstáb” (one man crew) munkamódszer alkalmazásához szükséges technikai ismeretek készségszintű alkalmazása (kamerakezelés, fényképezés, vágás, világítás);

* szerkesztőségi munkavégzés;

* médiagazdaságtan fogalma, a médiapiac értelmezése, a médiatermékek sajátosságai;

* az írott és az elektronikus média jellegzetességei, és ezek gazdasági vonatkozásai;

* az internet mint médium gazdasági és tartalomszolgáltatási jellemzői;

* a médiajog legfontosabb elemei;

* a közszolgálati médiaszabályozás;

* etikai szabályok és ezek jelentősége a közszolgálatiság szempontjából;

* a digitalizáció és az új média térnyerésének hatása a közszolgálati médiumokra;

* hírírás és hírszerkesztés;

* rádiós és televíziós műfajok (hír, tudósítás, feature, interjú) ismerete;

* kérdezéstechnika;

* újságírói irányelvek, szerepfelfogások ismerete;

* a különböző újságírói műfajok ismerete (hír és a véleményműfajok);

* üzleti újságíróvá válás lehetőségeinek és szakmai feltételeinek ismerete;

* kamerakezelési, vágási, fényképezési, világítási ismeretek;

* forgatás felépítése, tartalma;

* szerkesztőségi munka, feladatkörök ismerete, munkamegosztás sajátosságai.

   Személyes adottságok, készségek:

* határozottság, irányítási és döntési felelősségvállalás;

* elemző készség, kommunikációs készség, logikai készség;

* kreativitás, rugalmasság;

* szakszerűség;

* önálló, illetve csapatmunkában történő munkavégzésre alkalmasság.

 szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzést elvégzők ismerik a gazdasági törvényszerűségeket, a médiaipar működését meghatározó legfontosabb szabályzókat, értelmezni tudják a médiapiacon lezajló üzleti folyamatok hátterét. Gyakorlott, gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel, kiváló kommunikációs készségekkel rendelkező szakemberekként képesek a nyugati médiában elterjedt önálló „egyemberes forgatóstáb” (one man crew) munkamódszer alkalmazására ugyanúgy, mint a szerkesztőségeken belül újságírói, szerkesztői feladatok színvonalas elvégzésére.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Edutus Főiskola

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Edutus Főiskola

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education