• EQF Home Page Icon

Qualification: üzleti adatelemző

üzleti adatelemző

Qualification Information

A képzés célja, hogy fejlessze és erősítse az üzleti intelligencia és a data science területhez tartozó  szakmai ismereteket, elsődlegesen az elemzési kompetenciák vonatkozásában. Elsősorban azokat a munkavállalókat szólítja meg, akiknek munkájukhoz szükségük van az üzleti intelligencia és a data science által nyújtott elméleti és gyakorlati támogatásra, valamint üzleti intelligencia rendszert akarnak kialakítani, fejleszteni, működtetni.
     
     A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
- vállalati architektúra menedzsment;
- üzleti intelligencia és részterületei;
- döntéselmélet, döntéstámogató rendszerek, vezetői döntések támogatása, kontrolling;
- adattárházak, adatminőség és menedzsmentje;
- üzleti analitika, vizualizáció és analitika, az adatelemzés eszközei, módszerei;
- üzleti teljesítménymenedzsment;
- intelligens alkalmazások, big data technológiák;
- adatbányászat folyamata, modelljei, webbányászat és szövegbányászat;
- informatikai vezetési ismeretek, IT Projekt menedzsment.

     A képzés során elsajátítandó kompetenciák:
- a hallgató képes lesz adatmenedzsment/adatéletciklushoz kötődő feladatok megoldására;
- a hallgató le tudja fordítani az üzleti kihívásokat analitikai problémákká;
- a hallgató képes lesz üzleti analitikai problémák felismerésére és megoldására;
- a hallgató fel tud ismerni és meg tud oldani adat, web és szövegbányászati problémákat;
- a hallgató ismeri az adatelemzés legújabb technológiáit, képes lesz ”big data” menedzsment feladatok azonosítására és megoldására;
- a hallgató rendelkezik az üzleti intelligencia projektek tervezéséhez, vezetéséhez szükséges kompetenciáival.

     A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:
Az üzleti intelligencia és adattudós ismeretek megszerzése révén a képzést elvégzők problémamegoldó és -elemző készsége (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok kidolgozása, értékelése és az optimális megoldás kiválasztása) fejlődik, erősödik a stratégiai szemléletmódjuk és elemzési képességük.
A hallgatók a képzés elvégzése után képesek lesznek az üzleti intelligencia megoldások kialakításához szükséges tervezési, felhasználási és implementációs feladatok végrehajtására.

     A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:
A képzést elvégzők olyan tudást szereznek meg, amely alkalmassá teszi őket, hogy a megszerzett ismereteket alkalmazni tudják többek között a marketing, CRM, pénzügy, logisztika, HR és IT biztonság területein is, adatelemzői, adatbányászati, adatvizualizációs és adatgazdálkodási munkakörökben.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Corvinus Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Budapesti Corvinus Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education