• EQF Home Page Icon

Qualification: üzletfejlesztési menedzser

üzletfejlesztési menedzser

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák:

A végzettség birtokában az üzletfejlesztési menedzser ismeri:

* az üzletfejlesztés működésének elveit és jellemzőit, annak kapcsolódó ágazatait,

* az üzletfejlesztés elveit és gazdaságtanát,

* az üzletfejlesztés szereplőinek, érdekeltjeinek és érintettjeinek jellemzőit,

* az üzletfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások rendszerét,

* a különböző típusú üzletfejlesztések szervezésére, működtetésére és irányítására vonatkozó elveket és módszereket,

* az üzletfejlesztés folyamatait, lebonyolításuk feltételeit és a legfontosabb vonatkozó jogszabályi előírásokat,

* az üzletfejlesztéssel kapcsolatos közösségi és non profit tevékenységeket, államigazgatási, önkormányzati, területfejlesztési, kulturális kapcsolódásukat, az üzletfejlesztés (üzleti innováció) hazai és nemzetközi intézményrendszerét,

* az üzletfejlesztés egyes területeinek (értékesítés, marketing, pénzügy, finanszírozás, emberi erőforrás, menedzsment, stb.) sajátosságait, elveit és módszereit.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

* az egyes üzletfejlesztési szakterületen jelentkező feladatok és munkakörök ellátására,

* a különböző vállalkozásoknál üzletfejlesztői, üzletfejlesztési vezetői feladatok ellátására,

* informatikai ismeretek alkalmazására az üzletfejlesztésben,

* a szolgáltatásokkal és az intenzív ügyfélkapcsolattal összefüggő problémák hatékony kezelésére.

Személyes adottságok:

* Önállóság, határozottság, irányítási és döntési felelősségvállalás.

* Elemző készség, kommunikációs készség.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget a szervezet számára, a vállalkozás céljainak sikeres megvalósítása érdekében. Üzletfejlesztési tevékenységre, üzletfejlesztőre olyan versenykörnyezetben van szükség, ahol a technológiák gyorsan fejlődnek, ahol az üzleti környezeti változások egyre gyorsabbak. Ebben a környezetben egyre nehezebb egymástól megkülönböztetni a termékeket, a szolgáltatásokat és magukat a versenyzőket is. Ebben a környezetben a fogyasztók egyre több információ alapján döntenek, egyre több cég egyre több terméke között kell választani. A jó ötleteket egyre gyorsabban másolja a piac - állandó a megújulási, újítási nyomás. Ebben a környezetben kell helytállnia napjaink vállalkozásainak. A kkv-k-nál az európai uniós fejlesztési források hatékony felhasználása az üzletfejlesztési pályázatokon keresztül, az üzletfejlesztés finanszírozása érdekében elengedhetetlen. A versenyszféra mellett egyre inkább elterjed az üzletfejlesztés az államigazgatásban is. Itt a vállalkozások kiszolgálása a mozgatóerő: a hatékony szolgáltató állam, elektronikus közigazgatás megvalósításához nélkülözhetetlen az üzletfejlesztés.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Edutus Főiskola

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Edutus Főiskola

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education