• EQF Home Page Icon

Qualification: útügyi technológus-szakmérnök

útügyi technológus-szakmérnök

Qualification Information

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

-        a képzés bővíti, elmélyíti az útépítés, -fenntartás, -üzemeltetés területén dolgozó mérnökök és más szakemberek tudását, hogy képesek legyenek az útügyi technológiák megválasztására, tervezésére és kivitelezésére, beleértve a minőségellenőrzést és
az építésszervezést is;

-        a hallgatók megismerik és gyakorolják az állapotfelvétel, állapotértékelés,
a koncepciótervezés, az optimalizálás és a döntéshozatal módszereit, a műszaki megoldások mellett külön figyelmet fordítva a gazdaságosság, a környezetvédelem és fenntarthatóság szempontjaira;

-        a technológiai ismeretek több szempontú tárgyalása révén (nemzetközi kitekintésben, történetiségükben, a fizikai-kémiai alapokat is ismertetve, alkalmazási köreiket is bemutatva) a képzésen végzettek képessé válnak, hogy munkahelyükön az alkalmazott technológiákat továbbfejlesszék, illetve új technológiákat adaptáljanak, bevezessenek;  

-        az esettanulmányok révén a hallgatók megismerhetik a legfontosabb technológiák gyakorlati alkalmazásának feltételeit, nehézségeit, előnyeit és hátrányait is, valamint képet kapnak a nemzetközi viszonyokról is.

 

Személyes adottságok, készségek:

·         elemző, problémamegoldó készségek, képességek,

·         tanulási és önfejlesztési képességek,

·         műszaki-gazdasági kommunikációs készségek.

 

Készségek, a szakképzettség alkalmazása:

A szakképesítés, továbbképzés ajánlható a következő szakembereknek:

·           útügyi technológiai tervezést és szakértői vizsgálatokat végzők;

·           útügyi és geotechnikai anyagvizsgáló laboratóriumban dolgozók;

·           utak és különösen az útpályaszerkezetek tervezésével, kivitelezésével foglakozók;

·           utak geotechnikai tervezését végzők;

·           közutak beruházásával, hatósági ügyeivel foglalkozók;

·           útüzemeltetéssel foglalkozók;

a felsorolt munkákat irányító, szervező szakemberek, vezetők

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Széchenyi István Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Széchenyi István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education