• EQF Home Page Icon

Qualification: önkormányzati főépítész szakmérnök

önkormányzati főépítész szakmérnök

Qualification Information

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú önkormányzati főépítészi munka végzésére széleskörűen alkalmasak. A széleskörű alkalmasság egyrészt igaz horizontális értelemben, azaz a területfejlesztés, a területrendezés, a településfejlesztés, a településrendezés, az épített- és természeti környezet alakítása, valamint azok védelme mint alapfeladatok elvégzésére való alkalmasságon túl vonatkozik a személyiségfejlesztésre és a kommunikáció szakterületeire. Másrészt igaz vertikális értelemben is, azaz az országos, a regionális, a megyei, a kistérségi és a települési szintekre egyaránt érvényes.
A széleskörűség jelenti továbbá a főépítészi munkához kapcsolódó szakágak munkáinak átlátását, lényegi megértését, azok integrálását, valamint a folyamatok irányításának képességét, és a társszakmák generálását. A széleskörűség egyben jelenti az egyes folyamatok átlátását és kézbentartását az előkészítéstől (vizsgálatok, programalkotás, koncipiálás, alternatívaképzés stb.), a megvalósításon keresztül (problémaelemzés, formálás, kiértékelés stb.), a végleges formába öntésig.
Magas szakmai (és emberi) színvonalú főépítészi munka csak jól képzett és a szükséges képességekkel rendelkező főépítészektől várható el.

Személyes adottságok, készségek:
   - problémafelismerési és -megoldási készség,
   - kollektív (csapat-) munkára való alkalmasság,
   - strukturált gondolkodás,
   - jó kommunikatív képesség,
   - empátia,
   - közügyek iránti érzékenység,
   - érdekérvényesítő képesség,
   - tárgyalóképesség,
   - szakági munkák átlátásának, lényegi megértésének, a folyamatok irányításának és a társszakmák generálásának képessége.

A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:
   - általános főépítészi ismeretek (Településtörténet, Területfejlesztés, Területrendezés, Településfejlesztés, Településrendezés, Építészeti elmélet és gyakorlat, Urbanisztika),
   - személyiségfejlesztés (Hatások, Reakciók, Kommunikáció),
   - környezetkultúra (Integrált értékvédelem, Tájépítészet, Közterületek építészete),
   - önkormányzati ismeretek (Közigazgatási ismeretek, Településrendezési és építési jog, Közgazdasági ismeretek),
   - gyakorlati főépítész ismeretek.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják a végzettek:
   - önkormányzatoknál elsősorban főépítészként (a jogszabályban előírt egyéb feltételek teljesülése esetén), illetve főépítészi munkatársként;
   - városrendezéssel, építésüggyel kapcsolatos munkakörben;
   - közigazgatásban dolgozóként;
   - általános építészmérnöki tervezői szakterületeken.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education