• EQF Home Page Icon

Qualification: ökológiai növénytermesztő szakember

ökológiai növénytermesztő szakember

Qualification Information

A képzés során elsajátítható kompetenciák:

A szakképzettség birtokában az ökológiai növénytermesztő szakember képes 

⦁ önálló ökológiai szemléletű gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazására;

⦁ környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazására;

⦁ üzemek, gazdaságok növénytermesztési ökológiai rendszerének kezelésére, fenntartható földhasználatok kivitelezésére, fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására;

⦁ ökológiai agrár-környezetgazdálkodási rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.

 

A képzés során elsajátítható tudáselemek:

⦁ mezőgazdasági stratégiák, az ökológiai gazdálkodás szabályozása, alapjai;

⦁ szervesanyag gazdálkodás, biomassza, ökológiai szántóföldi növénytermesztés, növényvédelem, zöldségtermesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés, termékfeldolgozás, marketing.

 

A képzés során megszerezhető ismeretek:

⦁ mezőgazdasági stratégiák, ökológiai gazdálkodás szabályozása, mezőgazdaság környezeti hatásai, ökológiai gazdálkodás talajtani alapjai, ökológiai növénytermesztés alapjai;

⦁ szakma-specifikus tudáselemek: szervesanyag-gazdálkodás, biomassza, ökológiai szántóföldi növénytermesztés, ökológiai növényvédelem, ökológiai zöldségtermesztés, ökológiai szőlő- és gyümölcstermesztés, ökológiai gazdálkodás ökonómiája, ökológiai termékfeldolgozás, marketing, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.

 

Személyes adottságok, készségek:

Precizitás, megbízhatóság, szervezőkészség, pontosság, önállóság, felelősségtudat, döntésképesség, rugalmasság, türelmesség, önfegyelem, elhivatottság, elkötelezettség, meggyőzőkészség, empatikus készség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, információgyűjtés, logikus gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, figyelem összpontosítás, eredményorientáltság.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakképzettség birtokában az ökológiai növénytermesztő szakember alkalmas 

⦁ agrár-környezetgazdálkodás kistérségi, települési és birtokszintű feladatainak ellátására;

⦁ ökológiai szakigazgatási feladatok ellátására, települési ökológiai feladatok irányítására;

⦁ ökológiai környezetvédelmi szakigazgatási feladatok ellátására;

⦁ az ökológiai növénytermesztés és kertészet szakmai irányítására.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Neumann János Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Neumann János Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education