• EQF Home Page Icon

Qualification: íráselemző szakember

íráselemző szakember

Qualification Information

A szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű írásvizsgálati módszerek és elemző ismeretek felhasználásával képesek az íráselemző szakember végzettséget megkövetelő munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, szakmai tanácsadásra.

 

Kompetenciák: 

Szakmai felkészültsége alapján kézírás vagy más grafikus produktum elemzésével a vizsgált személy élethelyzetével kapcsolatos információkat 

* kiegészítheti;

* új megvilágításba helyezheti.

 

A szakirányú továbbképzési szakon megszerezhető ismeretek:

* személyiségpszichológiai és az íráselemzés területén alkalmazott pszichológiai alapismeretek;

* íráselemzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi és társadalomtudományi elméleti (történeti, kutatás-módszertani, kommunikációs, etikai alapismeretek) és gyakorlati szakismeretek; 

* az íráselemzéshez kapcsolódó szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei.

 

Személyes adottságok és készségek:

* kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia;

* problémafelismerő, -elemző és -megoldó készség;

* intuíció és módszeresség, jó memória;

* kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége;

* alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre.

 

Alkalmazás:

Az íráselemző szakember felkérhető minden olyan területen való közreműködésre és konzultációra, amely az írásvizsgálati módszerek eredményeinek alkalmazásával kiegészítheti, illetve új megvilágításba helyezheti a kézírást vagy más grafikus produktum szerzőjének élethelyzetével kapcsolatos információkat. 

Ilyen terület lehet a pedagógia, a pszichológia, a munkaügy, humán-személyügy, vezetői tevékenység.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eötvös Loránd Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education