• EQF Home Page Icon

Qualification: élmény-, rendezvény- és közösségszervező

élmény-, rendezvény- és közösségszervező

Qualification Information

Elsajátítandó szakmai kompetenciák:

Az élmény-, szabadidő- és közösségszervezés követelményrendszerében jártas, kreatív, biztos gyakorlati tudással rendelkező és e szakma iránt elhivatott szakemberek képzése. A hallgatók legyenek képesek a megszerzett ismereteiket komplex és innovatív módon alkalmazni az élményszervezésben, a szabadidős és közösségi programok kezdeményezésében, tervezésében, fejlesztésében, szervezésében és lebonyolításában. A megszerzett tudás birtokában váljanak alkalmassá minőségi munka végzésére a különböző szervezeteknél, intézményeknél (pl.: üdülők, témaparkok, látogatóközpontok, nemzeti parkok, világörökségi helyszínek, szabadidő- és szórakoztatóközpontok, gyógy- és wellnesscentrumok, multifunkcionális kulturális és egyéb szolgáltató intézmények), illetve legyenek képesek önfoglalkoztatóként (vállalkozóként) szakszerű szervezőmunka végzésére.

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

* Általános, kulturális- és művészeti menedzsment ismeretek

* Kulturális animáció

* Turizmus-, szállodai és wellness ismeretek,

* Életmód szociológiai ismeretek,

* Csapatépítés módszertana

* Kommunikáció, viselkedéskultúra

* Közösségi programok tervezése, szervezése, folyamatai

* Rendezvényszervezés

* Tárgyalástechnika- és protokoll ismeretek,

* Művészközvetítés

* A szabadidő- és közösségszervezés folyamatai

* Kulturális intézmények és szervezetek rendszere

* Kultúrafinanszírozás 

* Kulturális marketing és PR

* Szponzorálás, mecenatúra

* Vállalkozási ismeretek

 

Személyes adottságok:

* Kreativitás, innovativitás,

* Szervezőkészség,

* Motiváló készség,

* Felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség,

* Jó kommunikációs készség,

* Nyitottság, tolerancia, empátia, etikus viselkedés,

* Konfliktusmegoldó képesség,

* Döntésképesség,

* Kitartás, terhelhetőség,

* Stressztűrő képesség, önfegyelem,

* Kritikai szemlélet,

* Rugalmasság, fejlődőképesség, önfejlesztés,

* Sikerorientáltság,

* Önállóság, önálló karrierépítési készség

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakirányú képzés során megszerzett ismeretek birtokában a hallgatók, a szabadidő- és közösségszervezés valamennyi területén, minőségi munkavégzésre lesznek képesek. Gyakorlatorientált, komplex tudásukat hatékonyan tudják alkalmazni kulturális és turisztikai létesítményekben (üdülők, táborok, témaparkok, látogatóközpontok, nemzeti parkok, világörökségi helyszínek, gyógy- és wellnessközpontok), multifunkcionális kulturális és egyéb szolgáltató intézményekben, illetve önfoglalkoztatóként. A képzésben résztvevők megismerik az élményre épülő szabadidő- és közösségszervezés folyamatait, résztevékenységeit, valamint az azok generálásához és fejlesztéséhez szükséges gyakorlati ismereteket.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Debreceni Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Debreceni Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education