• EQF Home Page Icon

Qualification: élelmiszer-termékpálya szakmérnök

élelmiszer-termékpálya szakmérnök

Qualification Information

Az élelmiszer-termékpálya szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indításának célja olyan szakmérnökök képzése, akik elkötelezettek hivatásuk iránt, rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az élelmiszeralapanyag-termelés, -feldolgozás és -kereskedelem területén, illetve birtokában vannak azon képességeknek és készségeknek, amelyek segítségével eredményesen végezhetik szakmai tevékenységeiket.

A képzés során elsajátítandó tudáselemek:

-       vállalkozás-szervezés (kooperáció, integráció);

-       agrár-élelmiszeripari gazdaságtan;

-       élelmiszer- (nemzetközi) piacgazdaságtan;

-       agrár- és élelmiszeripari termékek marketingje;

-       minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek;

-       élelmiszerellátásilánc-menedzsment;

-       az EU élelmiszer-termékpálya rendtartása;

-       élelmiszer-vertikum - termékpálya-modellek, -rendszerek;

-       ökológiai termékpálya;

-       üzleti informatika és kommunikáció;

-       innováció- és projektmenedzsment;

-       élelmiszertermékpálya-tervezés, -szervezés, -működtetés és -kontrolling.

 

A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:

A képzés során a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, melyek alkalmassá teszik őket az élelmiszer-termékpályákkal kapcsolatos stratégiai és operatív menedzseri feladatok ellátására.


A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A termékpálya-szervező és -működtető szakmérnöki munkakörben a végzett hallgatók olyan integrátori (vezetői, szervezői, illetve koordinációs) feladatokat látnak el, melyek eredményei megteremtik (a megfelelő minőségű és mennyiségű) élelmiszer-előállítás hatékony módjának alapjait. A termékpálya-szakmérnök az érintett szervezetek munkafolyamatainak, fejlesztési stratégiájának megfelelően látja el feladatát.

A szakról kikerülők az erre irányuló tevékenységnek mind önálló végzésére, mind tervezésére, szervezésére, irányítására képessé válnak, továbbá képesek lesznek

a fejlesztési feladatok átfogó szemléletű elvégzésére, konstruktív igazgatási feladatok ellátására is.

A szak tantárgyi összetétele biztosítja a széleskörű (kellően átfogó, ugyanakkor szakterületileg speciális) ismeretek megszerzését, amelyek birtokában, valamint gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve az itt végzett szakemberek képesek az élelmiszer-termékpályákkal kapcsolatos stratégiai és operatív szakmérnöki feladatok ellátására.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Széchenyi István Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Széchenyi István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education