• EQF Home Page Icon

Qualification: élelmezésszervező szakmérnök

élelmezésszervező szakmérnök

Qualification Information

Az élelmezésszervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indításának célja olyan szakmérnökök képzése, akik elkötelezettek hivatásuk iránt, rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az élelmezésmenedzsment területén, illetve birtokában vannak azon képességeknek és készségeknek, amelyek segítségével eredményesen végezhetik szakmai tevékenységeiket.

A képzés során elsajátítandó tudáselemek:

-       agrár-élelmiszeripari gazdaságtan;

-       nyersanyagismeret;

-       élelmiszer-ismeret;

-       számvitel a vendéglátásban;

-       táplálkozástudományi ismeretek;

-       minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek;

-       szervezés- és vezetésmódszertan;

-       élelmezési modellek, rendszerek;

-       üzleti informatika és kommunikáció;

-       helyi termék- és vállalkozásfejlesztés;

-       élelmiszer-minőség és -biztonság jogi és etikai szabályozása.

 

A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:

A képzés során a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, melyek alkalmassá teszik őket az élelmezésszervezéssel kapcsolatos stratégiai és operatív menedzseri feladatok ellátására.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Az élelmezésszervező (élelmezési szakmérnök) munkakörében a végzett hallgató vezetői, szervezői és koordinációs feladatokat végez, különböző élelmezési feladatokat ellátó és/vagy funkcionális egységekben (közintézmények, cégek, vendéglátóipar). A szervezet munkafolyamatainak, fejlesztési stratégiájának megfelelően látja el feladatát.

A szakról kikerülők az erre irányuló tevékenységnek mind önálló végzésére, mind tervezésére, szervezésére, irányítására képessé válnak, továbbá képesek lesznek

a fejlesztési feladatok átfogó szemléletű elvégzésére, konstruktív igazgatási feladatok ellátására is.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Széchenyi István Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Széchenyi István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education